Tingimused

1. Tellimus

1.1 Tellimuse vormistamiseks tuleb kaup lisada korvi. Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil Ostja on klikkinud lingile «Lisa ostukorvi». Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Mine kassasse”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele. Sisestage nõutavad andmed ning vajutage nupule “Esita tellimus”. Teid suunatakse makseviisi valiku leheküljele.

1.2 Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohale toimetamine.

1.3 Ostja tellib kaupa, ja Müüja tagab tellitud kauba tarnimise.

1.4 Ostja poolt ostetud toodete hinnale lisandub tasu transpordi eest, vastavalt valitud tarneviisile. Summa kajastub Ostjale edastatavas arves.

1.5 Müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest ESTIFY OÜ arvelduskontole.

1.6 Tellimuse täitmine algab pärast tasumisele kuuluva summa laekumisest ESTIFY OÜ arvelduskontole.

1.8 Maksmine toimub läbi kõigi Eesti pangad: Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop, Poco Pay, Liisi. Maksmine toimub valuutas – Euro (€).

1.9 Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

2. Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellimuse vormistamise leheküljel Ostja valib endale sobiva tarneviisi. Saatmismeetod: 1 – pakiautomaat, 2 – kuller. Klient saab valida paki kättesaamiseks sobiva aja ja tellida kauba tööle või koju. Kullerteenust teostab ITELLA SMARTPOST OÜ. Kauba kättesaamise päeval võtab kuller Ostjaga ühendust ning lepib kokku kauba üleandmise aja. Tarne võtab 2 tööpäeva.

2.2 Juhul, kui Tellimuses märgitud tarnimise ajal ei viibi Ostja või tema volitatud esindaja märgitud tarne aadressil, tagastatakse kaup Müüja lattu. Korduva tarnimise eest maksab Ostja vastavalt tarne tariifidele.

2.3 Tooted antakse Ostjale üle saatelehe alusel, isikut tõendava dokumendi esitamisel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist saatelehele, soovitatakse toode üle vaadata. Nähtavate vigastuste korral soovitatakse kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Ostja, et kauba üleandmise hetkel oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

2.4 Kauba omandiõigus ja sellega kaasnev vastutus läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba üleandmise hetkel.

3. Kaupade tagastamine

3.1 Kui ostetud kaup Ostjale mingil põhjusel ei sobi, siis on Ostjal võimalus toode tagastada. Kauba tagastamise (vahetamise) avalduse saab esitada 14 kalendripäeva jooksul alates Kauba üleandmise kuupäevast. Ostja on kohustatud saatma Müüja e-posti aadressile info@zapzap.ee vastava selgitusega elektroonilise kirja “tagastamise nõudega”. Toodete tagastamisel on kohustuslik märkida tellimuse numbri, tagastamispõhjus, oma panga arvelduskonto ning aadress, kus asub kaup.

3.2 Juhul, kui ei ole saadud Müüja kirjalikku kinnitust, et võib kaupa tagasi saata, või Ostja on omavoliliselt ilma mõlemapoolse nõusolekuta saatnud Kauba Müüja lattu, ei ole Müüja edaspidi Kauba eest vastutav.

3.3 Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve.

3.4 Tellimusest taganemise korral tagastatakse Ostjale ostu eest tasutud summa millest Ostja kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR ulatuses. Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Ostja arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba jõudmisest meieni.

3.5 Kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada või kui kaup ei vasta Ostja tellimuses olevale tootele, siis ESTIFY OÜ on kohustatud toote võimalikult kiiresti ümber vahetama. Juhul, kui Ostja kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada ning Ostja poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse. Raha tagastatakse Ostja arvelduskontole 7 tööpäeva jooksul peale vastavasisulise avalduse saamist.

3.6 Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Juhul, kui pakend puudub, on määrdunud või rikutud, on Müüjal õigus keelduda Kauba tagastamisest. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud ESTIFY OÜ, ning toote mittesihipärase kasutamise, näiteks, hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab ESTIFY OÜ endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga, või kaupa mitte vastu võtta.

3.7 Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis. Kaubal peavad alles olema kõik originaalkleebised ja sildid. Kauba pakend võib olla nähtavalt avatud ainult juhul kui teistmoodi ei oleks olnud võimalik kaubaga tutvuda.

4. Õigused ja kohustused

4.1 Müüja on kohustatud tarnima Kaupa vastavalt Tellimuse tingimustele.

4.2 Müüja on kohustatud garanteerima Kauba kvaliteedi vastavuse.

4.3 Juhul, kui Tellimuse täitmise ajal muutuvad Kauba tarnetähtajad ja/või hinnad, Müüja on kohustatud, viivitamatult informeerima Ostjat tarne tingimuste muudatuste kohta ja saama Ostja nõusolek uute Tellimuse tingimuste rakendamiseks.

4.4 Müüja on kohustatud andma täielikku informatsiooni Kauba ja selle tootja kohta.

4.5 Müüjal on õigus keelduda pretensioonide vastuvõtmisest Kauba mittevastavuse kohta ja Kauba tagastamise nõuete vastuvõtmisest juhul, kui Kaubal on visuaalsed defektid, mis raskendavad Kauba edasimüüki ja/või tagastamist Kauba tootjale.

4.6 Ostja on kohustatud tasuma Kauba eest arvel märgitud summa ulatuses.

4.7 Ostjal on õigus nõuda Müüjalt makstud summa tagastamist, kui Müüja ei saa täita Tellimuse tingimusi.

5. Garantii kohustused

5.1 Müüjal on õigus tootjadefektiga Kaup välja vahetada või maksta tagasi Ostja poolt tasutud raha.

5.2 Toote defekti ilmnemisel kohustub Ostja teavitama ESTIFY OÜ-d probleemist e-posti aadressil info@zapzap.ee ja esitama kõik nõutavad dokumendid. E-kirjas on kohustuslik märkida: vealine toode, tellimuse numbri ja toote ostmise kuupäev, toote kasutuselevõtu kuupäev, täpne vea selgitus ja põhjus, oma panga arvelduskonto ja kontakttelefon. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-nadala jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Ostja õiguse nõuda ESTIFY OÜ-lt toote vahetamist. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarveб maksedokument, mis kinnitab tasumist.

5.3 Juhul, kui Müüa ja Ostja vahel tekib vaidlus Kauba rikete põhjuste kohta, on Müüjal õigus viia läbi Kauba kvaliteedikontroll (ekspertiis). Kui Kauba kvaliteedikontrolli (ekspertiisi) tulemusena selgub, et Kauba rikete põhjuseks ei ole tootjadefekt, vaid muud faktorid, mille eest Müüja ei ole vastutav, tagastatakse kaup Ostjale. Kõik Kauba kvaliteedi kontrolliga (ekspertiisiga) seotud Müüja kulud tasub Ostja.

5.4 ESTIFY OÜ ei vastuta: 1). Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest; 2). Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel; 3). Ostja süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest; 4). Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral;

6. Poolte vastutus

6.1 Pooled oma kohustuste täitmise eest vastutavad käesolevates Kasutustingimustes ja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

6.2 ESTIFY OÜ ei kompenseeri moraalset kahju ja mittekasutatud võimalusi, mida võib tekitada Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

6.3 Pooled on vabastatud osaliselt või täielikult mittetäidetud kohustuste eest, kui täitmise võimalus on tingitud vääramatust jõust, milleks loetakse: sõda või sõjaline tegevus, maavärin, üleujutus, tulekahju või muu loodusõnnetus, muudatused riigiorganite poolt antavates seadustes, muudatused tolliseadustes, impordi või ekspordi keeld, mille tekkimise eest kumbki Pool ei ole vastutav. Kumbki Pool on kohustatud teist poolt koheselt kirjalikus vormis teavitama vääramatu jõu olukorra tekkimisest ja esitama vastava asutuse poolt väljastatud dokumendi, mis kinnitab sellise olukorra tekkimist.

7. Muud tingimused

7.1 Kõik Poolte vahel tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

7.2 Tingimused jõustuvad hetkest, mil Ostja kinnitab oma tingimustega nõusolekut, vajutades vastavale lahtrile enne päringu saatmist. Juhul, kui Ostja ei kinnita oma nõusolekut tingimustega, ei ole võimalik Tellimust teostada.

7.3 Kõiki ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.