Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika (ESTIFY OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted)

ESTIFY OÜ ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Tingimused kehtivad alates 25. maist 2018.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on ESTIFY OÜ (A. H. Tammsaare tee 85, Tallinn, registrikood 14573604).

Käesolevad üldpõhimõtted käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, töötlemist ja kasutamist ESTIFY OÜ poolsete teenuste pakkumisel ja osutamisel.

Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mis on isikute poolt antud vabatahtlikult ning mida ESTIFY OÜ kogub järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Isikuandmeid võidakse kasutada ka otseturunduslikel eesmärkidel, kui klient on selleks nõusoleku andnud.

ESTIFY OÜ kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sugu, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu,  vajadusel ka aadress. Pangamaksete korral kliendi arvelduskonto number, panga nimi.

ESTIFY OÜ ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele.

Isikuandmete kogumine võib toimuda vaid kliendi nõusolekul ja järgnevatel viisidel:

–    Klient edastab oma andmed kaupluses ESTIFY OÜ, täites vastava kliendi registreerimislehe;

–    ESTIFY OÜ saab maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk

Kogutud isikuandmete abil kasutatakse pooltevahelise tehingu teostamisel, sh kaupade tarne ning teavitatakse kliente ESTIFY OÜ uudistest, kampaaniatest, pakkumistest ja erinevatest sündmustest.

Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

ESTIFY OÜ sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

ESTIFY OÜ kogub, koondab ja analüüsib andmeid saamaks teavet ka järgneva kohta:      

–    saadetud uudiskirjade avamise statistika,

–    uudiskirjas olevate linkide avamise statistika.

Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks kliendile, edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

ESTIFY OÜ ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks. Teabe saamiseks ja tutvumiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@zapzap.ee.

ESTIFY OÜ muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kliendiga tehingute tegemisel või registreerimisel ESTIFY OÜ-le teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Ligipääs kliendi isikuandmetele on ainult selleks volitatud osapooltel, kes osutavad ESTIFY OÜ-le teenuseid (Nt serveri- ja pilveteenuse pakkujad; posti- ja transpordiettevõtted) ja kes on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Volitatud osapooleks on ettevõte, kelle keskkonnas hallatakse ESTIFY OÜ uudiskirjade saatmist.

Isikuandmete säilitamine

Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.

Isikustamata andmete kogumine ja kasutamine

ESTIFY OÜ kasutab oma veebilehtedel küpsiseid, sh Google Analytics ja Yandex Metrika, klienti sellest teavitades ning temalt nõusolekut küsides. Täpsemalt saab lugeda küpsiste eeskirjast aadressil https://zapzap.ee/et/kupsiste-kasutamise-tingimused/

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete muutmine

ESTIFY OÜ-le oma andmeid edastades ja ZapZap veebilehte kasutama asudes on klient tutvunud ESTIFY OÜ isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega ja nendega nõustunud.

ESTIFY OÜ võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele ühepoolselt muuta. Muutmisest teavitab ESTIFYOÜ andmesubjekte ZapZap koduleheküljel või muul viisil.

Kõikide isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume pöörduda ESTIFY OÜ poole e-posti aadressil info@zapzap.ee